تاریخ انتشار خبر: ۹۳/۱۲/۱۲

برگزاری دوره مدیریت سبد پروژه در هلدینگ انرژی سپهر و شرکت‌های تابعه

در اسفند ماه سال جاری، دکتر محمد نهاوندی مدیر عامل شرکت TenStep ایران، سمینار چهار روزه‌ای را در خصوص مدیریت ریسک حرفه‌ای پروژه و نحوه استقرار نظام مدیریت سبد پروژه در هلدینگ انرژی سپهر و شرکت‌های تابعه که در صنایع پتروشیمی فعالیت می‌نمایند ارائه نمودند.