تاریخ انتشار خبر: ۹۳/۱۲/۱۲

حضور شرکت TenStep ایران در دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه و نمایشگاه جانبی آن

تیم شرکت TenStep ایران در دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه و نمایشگاه جانبی آن حضور به هم رسانده و به ارائه دستاوردها و خدمات خود در حوزه‌های مختلف مدیریت پروژه پرداخت.