تاریخ انتشار خبر: ۹۴/۰۸/۱۱

امضاء توافق‌نامه آموزشی شرکت TenStep ایران با انجمن مدیریت پروژه ایران

شرکت TenStep ایران در راستای رشد و توسعه دانش مدیریت پروژه در ایران بر اساس استانداردهای بین المللی، طی توافق نامه‌ای در تاریخ ۹۴/۰۷/۰۱ به عنوان “همکار آموزشی” انجمن مدیریت پروژه ایران تعیین گردیده است. لازم به ذکر است کلیه خدمات آموزشی این شرکت مورد تایید موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) می‌باشد.