تاریخ انتشار خبر: ۹۴/۰۸/۱۱

عضویت شرکت TenStep ایران در انجمن مشاوران مدیریت ایران

شرکت TenStep ایران در راستای افزایش تعاملات حرفه‌ای، تبادل دانش، اطلاعات و تجربیات با مشاوران مدیریت و همکاری فعال در انجمن صنفی مشاوره مدیریت در ایران، در تاریخ ۹۴/۰۵/۲۱ به عضویت انجمن مشاوران مدیریت ایران رسیده است. لازم به ذکر است شرکت TenStep جزء Vendor List موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) در ارائه خدمات مشاوره می‌باشد.