هیچ سازمانی تمامی منابع لازم را برای برطرف نمودن تمامی نیازهای خود در دسترس ندارد. فرآیندهای مدیریت سبد پروژه راهی به منظور انتخاب، اولویت‌بندی، شروع و مدیریت تمامی فعالیت‌های سازمان ارائه می‌نماید. این موارد شامل کلیه کارهایی که به اتمام رسیده، فعالیت‌های در حال اجرا و کارهایی که برای اجرا شدن به تصویب رسیده‌اند، می‌شود.

آن دسته از مدیرانی که نمی‌توانند بودجه در اختیار خود را به درستی تخصیص دهند و با منابع انسانی محدودی نیز دسته و پنچه نرم می‌کنند، خود را در معرض فشار شدیدی می‌بینند. مدیریت سبد پروژه به سازمان این امکان را می‌دهد که به تمامی سوالات مربوط به مبانی اولیه و ارزش کارهای انجام شده پاسخ درستی ارائه شود.

شرکت TenStep دارای مدلی منحصر به فرد جهت پیاده‌سازی نظام مدیریت پروژه می‌باشد که تمامی سازمان‌ها می‌توانند از آن استفاده نمایند:

تصویر این مدل در شکل ذیل ارائه شده‌است:

در زمانی که سازمان شما فعالیت خود را در قالب سبد پروژه، مدیریت می‌نماید، تاکید سازمان در مورد فعالیت‌هایی که می‌بایست شروع شوند از هزینه آنها به ارزش ایجاد شده توسط آنها تغییر می‌یابد. اگر ارزشی که تولید می‌شود صحیح می‌باشد، آن فعالیت می‌تواند شروع شود. اگر آن ارزش در آن فعالیت مشاهده نمی‌شود، آن کار یا فعالیت می‌بایست خاتمه یافته یا متوقف شود.
این تمرکز بر ارزش ایجاد شده، خصوصاً در حوزه فناوری اطلاعات کاربرد بیشتری دارد که به صورت سنتی به عنوان هزینه به جای ارزش دیده می‌شود.
شرکت TenStep می‌تواند سازمان شما را در خصوص استقرار نظام مدیریت سبد پروژه در قالب سرویس‌های ذیل یاری بخشد:
  • سمینار یک روزه در خصوص آشنایی با فرآیندهای مدیریت سبد پروژه و شناسایی تصمیمات کلیدی که سازمان شما به آن نیازمند است
  • جلسات کاربردی مورد نیاز که در طی آن مدل مناسب سبد پروژه سازمان بر اساس بیشترین تطبیق با نیازهای سازمان ایجاد شود
  • طراحی فرآیندهای کسب و کار کامل و منطبق بر نیاز شما که تمامی فعالیت لازم را در سبدهایپروژه جایگزین نماید
  • ارائه چهارچوبی که در آن روش مدیریت سبد پروژه و فعالیت‌های آن مشخص شود

شرکت TenStep با فرآیندهای استقرار نظام مدیریت سبد پروژه و چالش‌های پیاده‌سازی مرتبط با آن به خوبی آشنا می‌باشد. با استقرار نظام مدیریت سبد پروژه می‌توانید اهداف استراتژیک خود را با داشتن منابع محدود محقق سازید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir