توانایی در جهت تعریف و مدیریت موفق یک پروژه به معنای ترک سریع روش‌­های عادی و ورود به حیطه‌­های شایستگی جدید می‌­باشد. خوشبختانه، مهارت‌­های وابسته به تعریف و مدیریت مناسب پروژه قابل یادگیری و تقویت می­‌باشند. شرکت TenStep با توجه به تجارب متعدد موجود قادر است که افراد سازمان شما را که در مدیریت پروژه‌­ها مشارکت دارند، آموزش داده و مشاوره نماید. دوره­‌های آموزشی برای افراد مختلف باعث ایجاد بستر مناسبی برای یادگیری مفاهیم و تکنیک­‌های مدیریت پروژه و جلسات مشاوره کاربردی یک به یک باعث تقویت مفاهیم یاد گرفته شده می‌گردد. پس از برگزاری دوره‌­های مورد نیاز به صورت فشرده، جلسات مشاوره زمان‌بندی شده­‌ای که با تیم مدیریت پروژه و مدیران پروژه، برگزارشده، باعث می­‌شود این فرآیندها و اقلام قابل تحویل وابسته به آنها را در پروژه‌­های جدید پیاده­‌سازی نمایند.
برای پروژه‌های جدید، این جلسات منجر به تولید و شکل‌گیری موارد ذیل می‌­گردد:
  • شکل‌گیری مناسب اهداف پروژه
  • محدوده و شرح خدمات پروژه
  • ریسک‌­های پروژه و برنامه­ کلی جهت مدیریت آنها
  • برآورد اولیه زمان‌بندی، هزینه و حجم فعالیت‌های پروژه
  • برنامه جذب نیرو­های پروژه و ساختار مناسب آنها
  • رویکرد کلی پروژه
برای پروژه‌های جدید این جلسات شامل بررسی وضعیت جاری پروژه و چگونگی بهبود آن از طریق چنین فرآیندهایی است.
با پایان جلسات مشاوره، هر یک از پروژه­‌ها دارای موارد ذیل می‌­باشند:
منشور پروژه و تعریف آن شامل محدوده، حجم کلی فعالیت­‌ها، هزینه، زمان‌بندی کلی، مفروضات، ریسک­‌های پروژه، سازمان و رویکرد کلی انجام پروژه، رویه­‌های مدیریت پروژه، زمان‌بندی کلی به همراه مایلستون­‌های اصلی و چارت سازمانی پروژه

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir