امروزه بسته های متدولوژی مدیریت پروژه، فرآیندها و ابزار مرتبط با آن امری مهم و ضروری در اجرای موفق پروژه های سازمان به شمار می آید. با استفاده از متدولوژی های مدیریت پروژه شرکت TenStep سازمان قادر خواهد بود که تمامی تلاش هایی را که تاکنون در زمینه بهبود مدیریت پروژه انجام داده است را سازماندهی نموده و در وقت و زمان خود صرفه جویی نماید.این متدولوژی ها کاملاً برگرفته شده از استانداردهایی نظیر PMBOK 2008 و ISO 10006 و مورد تایید موسسات مرتبط با آنها بوده و تحت لیسانس می باشد.

در این خدمات سازمان موارد ذیل را دریافت می نماید:

  • دسترسی کامل به متدولوژی های موجود و نسخه های سالیانه بروز شده ( تحت لیسانس)
  • ارزیابی وضعیت جاری متدولوژی موجود و کلیه فرآیندها و ابزار جاری سازمان
  • فهرست نیازمندیهای مورد نیاز به منظور طراحی و بومی سازی متدولوژی
  • بسته کامل متدولوژی مورد نیاز مدیریت پروژه ( بر اساس مدل تعالی سازمان) شامل کلیه فرآیندها و رویه ها، فرم ها و الگوها، ابزار وچک لیست های مدیریت پروژه

در صورت داشتن سوال فرم ذیل را تکمیل فرمایید