فناوری اطلاعات به عنوان امری مهم در تمامی جنبه‌های مختلف زندگی کنونی دیده می‌شود. نقش اطلاعات صحیح به عنوان پایه‌ای در جهت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در تمامی ارکان مختلف سازمان در نظر گرفته می‌شود. بر پایه همین مطلب ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب فناوری اطلاعات به منظور تسهیل در روند اجرای پروژه‌ها و به اشتراک گذاشتن اطلاعات پروژه‌ها بسیار مهم می‌باشد.
استفاده از ابزارها به منظور مستندسازی اطلاعات پروژه، مدیریت ریسک، کنترل زمان و هزینه و … نیازمند وجود پایه‌های مناسب فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های مرتبط با آن است. استفاده از متدولوژی‌های مدیریت پروژه، ایجاد فرهنگ مدیریت پروژه و سعی در بکارگیری فرآیندها، فرم‌ها و رویه‌های یکسان و معمول مدیریت پروژه بدون وجود ابزارهای فناوری اطلاعات مناسب باعث ایجاد فضای بورکراتیک و کندی در محیط سازمان می‌شود.
شرکت TenStep با استفاده از متدولوژی‌های موجود مدیریت پروژه به شما توصیه می‌نماید همراه با ارتقاء سطح کیفی نظام مدیریت پروژه، کلیه سیستم‌های فناوری اطلاعات مورد نیاز، زیرساخت‌های مرتبط با آن را به طور همزمان طراحی کرده و توسعه دهید!
برخی از مواردی که می‌توان از خدمات فوق انتظار داشت عبارتند از :

  • طراحی کلان زیرساخت‌های مناسب فناوری اطلاعات سازمان و تدوین RFP مورد نیاز
  • شناسایی آن دسته از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ابزارهایی که مناسب وضعیت جاری و نیاز آینده نظام مدیریت پروژه سازمان شما می‌باشند
  • برنامه‌ریزی و مدیریت انتخاب، پیاده‌سازی و پشتیبانی زیرساخت‌ها و ابزار فناوری اطلاعات مدیریت پروژه
  • مدیریت و نظارت بر نحوه‌ی کارکرد و میزان موثر بودن ابزار فناوری اطلاعات موجود در پروژه‌ها
  • ارائه برنامه‌های آموزشی مورد نیاز در ابزارهای جدید و نرم افزارهای تخصصی مدیریت پروژه
با استفاده صحیح از توانمندی‌های حوزه فناوری اطلاعات در مدیریت پروژه شما قادر خواهید بود به صورت موثر پروژه‌های خود را مدیریت کرده و در راستای ارتقاء سطح فرهنگ مدیریت پروژه با رویکرد استفاده همزمان از ابزار مناسب به صورت هدفمند حرکت نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir