جهان به سوی دوستی هر چه بیشتر با محیط زیست پیش می‌رود. امروزه مشخص شده است که منابع بی‌نهایتی مانند آب، هوا و زمین برای تمامی افراد و برای همیشه وجود ندارد. چگونه می‌توان با وجود چنین محدودیت‌هایی انتظار پیاده‌سازی فرآیندهای مدیریت پروژه را داشت و یا ویژگی‌های این گونه فرآیندها با اعمال محدویت‌های فوق به چه صورتی خواهد بود؟

یکی از این روش‌های مدیریت بهتر این گونه پروژه‌ها مدیریت موثرتر آنها می‌باشد. هر چه پروژه‌ها و طرح‌ها سریع‌تر به اتمام برسند عملاً آسیب کمتری به محیط زیست می‌رسانند و میزان تخریب محیط زیست به مراتب کاهش می‌یابد و یا به عبارتی فرضیات مدیریت پروژه‌های سبز تحقق بیشتری می‌یابد. به نظر می‌رسد که بسیاری از مدیران پروژه با مدیریت چنین پروژه‌هایی آشنایی نداشته و یا تا به حال اینگونه پروژه‌ها را مدیریت ننموده‌اند. ممکن است بیشتر پروژه‌هایی که مدیریت شده‌اند از جنس پروژه‌های نرم‌افزاری، ساختمانی و … باشند. اما چگونه می‌توان پروژه‌ها را طوری مدیریت نمود که دوست‌دار محیط زیست باشند؟ پاسخ مدیریت سبز پروژه‌ها می‌باشد. مدیریت سبز پروژه‌ها مدلی است که به شما کمک می‌نماید که در طول اجرای پروژه با اجرای تصمیماتی درست، کمترین میزان صدمه و آسیب به محیط زیست فراهم آید.

پیش نیازهای دوره

این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

  • فرآیندهای مدیریت سبز پروژه‌ها را با سیاست‌ دستورالعمل‌های سازمان در خصوص احترام به محیط زیست تطبیق دهند
  • از نحوه یکپارچه‌سازی تفکر سبز با پروژه‌های مختلف اطلاع یابند و تفکر سبز را در تمامی فرآیندهای مدیریت پروژه بکار برند

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

  • مدیران پروژه، مدیران واحدهای طرح و برنامه و اعضای دفتر مدیریت پروژه
  • آن دسته از افرادی که طراحی و نظارت بر فرآیندهای مدیریت پروژه را بر عهده دارند
  • آن دسته از مدیرانی که تمایل به استقرار نظام‌های دوست‌دار محیط زیست در سازمان خود دارند

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

  • تعریف تفکر سبز در مدیریت پروژه
  • مفاهیم و ویژگی‌های پروژه‌های سبز
  • مدیریت زمان‌بندی و بودجه‌ریزی پروژه‌های سبز
  • مدیریت موانع و مشکلات، مدیریت ریسک، مدیریت تغییرات، مدیریت ارتباطات، مدیریت کیفیت و متریک‌های پروژه‌های دوست‌دار محیط زیست

در طول این دوره تمرین‌های متنوعی جهت تسهیل و کاربردی نمودن سرفصل‌های آموزشی مرتبط ارائه خواهد گردید.

مدت برگزاری دوره

  • ۱۲ ساعت (۱۲PDU)