امروزه سازمان‌ها در محیط رقابتی ایجاد شده نیازمند استاندارد شدن هر چه بیشتر در ساختار کسب و کار خود هستند به دنبال عنوان ابزارهایی برای رسیدن هر چه بهتر به اهداف و استراتژی‌های سازمانی می‌باشند. باتغییر محیط کاری سازمان‌ها، حوزه‌های کاری و پیشرفت تکنولوژی، استفاده از فناوری اطلاعات برای رشد هر چه بیشتر یک سازمان در ارائه خدمات و محصولات بهتر، بهبود فرآیندها و استفاده از فرصت‌های بالقوه فناوری اطلاعات امری حیاتی و ضروری می‌باشد.

قبل از ۱۹۹۰ پروژه‌های فناوری اطلاعات همانند پروژه‌های دیگر برنامه‌ریزی و هدایت می‌شد اما به دلیل اهمیت،پیچیدگی و وسعت این گونه پروژه‌ها در سازمان‌ها، رویکرد ویژه‌ای برای توسعه فناوری اطلاعات در سازمان به‌وجود آمده و مدیران شرکت‌ها و سازمان‌ها به دنبال راه‌حل‌های مناسب در جهت رشد این فناوری در سازمان خود هستند.

بنابراین سازمان‌ها با توجه به وضعیت فعلی (روند فعلی سازمان، اهداف و ماموریت‌ها، زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات) برای رسیدن به اهداف استراتژیک، ماموریت‌ها و وضع مطلوب فناوری اطلاعات نیاز به برنامه مناسبیدارند تا توسعه این فناوری هم‌راستا با اهداف استراتژیک سازمان قرار گیرد.

اما در این میان بسیاری از سازمان‌ها به دلیل ساختار پروژه محورشان و اهمیت فرآیندهای مدیریت پروژه به منظور تکمیل هر چه سریع‌تر محصولات و پروژه‌های داخلی خود بر این باورند که فرآیندهای مدیریت پروژه به عنوان ستون فقرات فرآیندهای سازمان می‌باشد.

در سطوح بالای معماری سازمانی زمانی که در سطح استراتژیک کلیات برنامه‌های راهبردی سازمان تبیین می‌گردد، برنامه استراتژیک مدیریت پروژه نیز ایجاد شده و در تمامی سطوح پایانی کلیه ماموریت‌ها، برنامه‌های اجرایی و عملیاتی بهبود نظام مدیریت پروژه ارائه خواهد گردید.

لذا در این خدمات ضمن طراحی ساختار معماری سازمانی در سطوح فرآیندها، کاربردها، داده‌ها و سیستم‌های فناوری اطلاعات تمرکز ویژه‌ای بر ایجاد فرآیندها و رویه‌های مناسب مدیریت پروژه در نظر گرفته خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir