بسیاری از سازمان‌ها بر این باورند که نظام مدیریت پروژه‌های سازمان خود، از وضع مطلوب و شرایطی ایده‌آل برخوردارند. اما در صورت بازبینی و ممیزی دقیق‌تر مشخص می‌شود که این نظام فاقد فرآیندهای استاندارد و مصوب بوده و در کل، برنامه جامعه‌ای به منظور بهبود وضعیت نظام مدیریت پروژه موجود نمی‌باشد. با استفاده از روش‌های عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی نظام مدیریت پروژه شرکت TenStep سازمان قادر خواهد بود مشکلات و معضلات موجود را به خوبی شناسایی نماید. عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی نظام مدیریت پروژه شرکت TenStep بر پایه ارزیابی سیستمی درون سازمانی و ارزیابی فرآیندهای مدیریت پروژه در قالب روش‌های کمی و کیفی طرح‌ریزی شده است. ساختار کلی عارضه‌یابی به شرح ذیل بوده و بر پایه موارد ذیل انجام خواهد شد:

• عارضه‌یابی نظام مدیریت پروژه و محیط کلی انجام پروژه‌های سازمان
• مرور کلیه مستندات موجود و فرآیندهای مدیریت پروژه
• ارزیابی سطح کمی و امتیازدهی فرآیندهای مدیریت پروژه
• ارزیابی سطح کیفی فرآیندهای مدیریت پروژه
• بررسی میزان اثر بخشی فرآیندهای موجود و سطح بکارگیری آنها در قالب پروژه‌های کوچک، متوسط و بزرگ (بسته‌های متدولوژی)
• بررسی سطح کیفی و میزان دانش موجود افراد سازمان در فرآیندهای ایجاد شده
• برگزاری مصاحبه‌های مورد نیاز با افراد و تیم‌های مدیریت پروژه به منظور یافتن سطح عمیقی از بکارگیری فرآیندهای موجود

این خدمات برای آن دسته از سازمان‌هایی که در ابتدای مسیر بهبود توانایی‌های مدیریت پروژه خود قدم برداشته‌اند بسیار مفید بوده و به آنها کمک می‌نماید کلیه نقاط ضعف خود را به صورت سیستماتیک شناسایی نموده و دارای برنامه‌ای منسجم گردند. علاوه بر شناسایی نقاط قوط و ضعف، قادر خواهید بود کلیه برنامه‌های مورد نیاز بهبود نظام مدیریت پروژه خود را شناسایی و تدوین نمایید. عارضه‌یابی‌ها و آسیب‌شناسی‌های منظم و دوره‌ای مدیریت پروژه شما را قادر می‌سازد که مشکلات و معایب نظام مدیریت پروژه خود را شناسایی نموده و در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری به رفع آنها اقدام ورزید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir