امروزه ثابت شده است که رمز موفقیت در مدیریت پروژه‌های جاری سازمان، استفاده از متدولوژی‌های موجود مدیریت پروژه و بومی‌سازی آنها در فرآیندهای جاری می‌باشد. اما هنوز بسیاری از سازمان‌ها از متدولوژی‌های ثابت و فرآیندهای رسمی آن استفاده نمی‌نمایند. سازمان‌ها در زمانی که تصمیم به بهبود سیستم و وضعیت جاری پروژه‌های خود می‌گیرند، می‌بایست درک عمیقی از نحوه‌ی پیاده‌سازی و انطباق متدولوژی استاندارد در درون سازمان خود داشته باشند.
از آنجایی‌که روش‌های بسیار زیادی برای پیاده‌سازی متدولوژی‌های انجام فعالیت‌های مرتبط با پروژه‌ها وجود دارد، چیزی که روشن است این مطلب است که صرفاً با تکیه بر آموزش نمی‌توان به بهبود نظام مدیریت پروژه امیدی داشت. بسیاری از سازمان‌ها هنوز بر این باورند که با استفاده از آموزش‌های منظم مدیریت پروژه می‌توانند نظام مدیریت پروژه خود را بهبود بخشیده و یا مدیران پروژه شایسته‌ای تربیت نمایند. پیاده‌سازی متدولوژی مدیریت پروژه نیازمند آن است که افراد سازمان روند انجام فعالیت‌های جاری خود را تغییر داده و این موضوع خود نیازمند نگرش به چنین پروژه‌هایی از جنس متغیرهای فرهنگی می‌باشد. پروژه‌های فرهنگی می‌بایست با دیدگاه کل‌نگر و چندوجهی دیده و انجام شوند. (با تعهد و حمایت بلندمدت و نیروی کافی) برای مثال اگر سازمان بزرگی بخواهد به سمت پیاده‌سازی و استقرار متدولوژی‌های مدیریت پروژه حرکت نماید دور از ذهن به نظر نمی‌رسد که حداقل سه سال تلاش مداوم و مستمر نیازمند است. این موضوع برای سازمان‌های کوچک به یک سال خواهد رسید. شرکت TenStep با استفاده از توان اجرایی و تجربیات موجود خود قادر است سازمان شما را در تدوین استراتژی‌های پیاده‌سازی متدولوژی مدیریت پروژه و کلیه برنامه‌های اجرای وابسته به آن که منطبق بر نیازهای جاری و اهداف بلندمدت شما باشد یاری دهد.
ما توصیه می‌کنیم که پیاده‌سازی متدولوژی مدیریت پروژه به صورت فازهای مختلف و در ابتدا با تمرکز بر روی مهم‌ترین انتظارات مورد نیاز شکل گرفته و به صورت هدفمند در فازهای مختلف دارای پیچیدگی و ویژگی‌های مناسب گردد. خدمات طراحی و استقرار متدولوژی مدیریت پروژه شرکت TenStep به شما این امکان را می‌دهد که:
• بر اساس مدل‌های ارزیابی و عارضه‌یابی مدیریت پروژه موجود توانایی‌ها و مشکلات خود را شناسایی نمایید.
• گام‌های بعدی و چشم‌انداز یا نقشه راه نظام مدیریت پروژه‌ی خود را در قالب برنامه ۵ ساله تنظیم نمایید.
• برنامه استراتژیک و گام‌های کلیدی بهبود نظام مدیریت پروژه را ایجاد نمایید.
• کلیه برنامه‌ها و اجزاء متدولوژی مدیریت پروژه مورد نیاز را بدست آورید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir