امروزه اکثر سازمان‌ها نیازمند داشتن فرآیندهای صحیحی جهت مدیریت و اجرای پروژه‌های خود می‌باشند. این فرآیندهای ثابت باعث استانداردسازی هر چه بیشتر نظام مدیریت پروژه سازمان شده و با کمک به مدیران پروژه و اعضای تیم پروژه اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌ها را تضمین می‌نماید. زمانی که سازمان شما تصمیم به ایجاد و استقرار چنین فرآیندهایی می‌نماید معمولا دو حالت اتفاق می‌افتد:
  • طراحی فرآیندها به صورت پایه و از ابتدا:
شما می‌توانید متدولوژی بومی شده‌ای را که کاملا مناسب ماهیت وجودی سازمان خود و بهترین شیوههای مورد نیاز در آن می‌باشید، طراحی نمایید. این روش فرآیندی بسیار طولانی و پرهزینه می‌باشد.
  • طراحی و بومی‌سازی فرآیندها بر اساس متدولوژی‌های پایه موجود
بسیاری از سازمان‌ها ترجیح می‌دهند که به عنوان مفاهیم پایه و زیرساخت سازمان خود متدولوژی‌های موجود را تهیه و بومی‌سازی نمایند. این متدولوژی‌های اولیه معمولاً نیازهای مدیریت پروژه سازمان را به راحتی پوشش داده و قابلیت طراحی و بومی‌سازی را دارند.
البته در صورت خرید بسته‌های متدولوژی، شما نیاز به بومی‌سازی و انطباق با شرایط و وضعیتپروژه‌ها و سازمان خود دارید اما در این روش به مراتب هزینه و زمان کمتری را صرف می‌نمایید.
متدولوژی‌های پایه مدیریت پروژه موجود شرکت TenStep به عنوان اساسی‌ترین و پایه‌ای‌ترینخدمات این شرکت شناخته می‌شود.
این متدولوژی‌ها کاملاً برگرفته شده از استانداردهایی نظیر PMBOK 2012 و ISO 10006 بوده و مورد تایید موسسات مرتبط با آنها و تحت لیسانس می‌باشد. تمامی این متدولوژی‌ها در قالب بکارگیری در پروژه‌های کوچک، متوسط و بزرگ تهیه شده است.
هر کدام از این متدولوژی‌ها شامل کلیه گام‌هایی است که در مدیریت و اجرای پروژه‌های سازمان مناسب می‌باشند. این متدولوژی‌ها حاصل تجربه سال‌های متمادی این شرکت بوده و کاملا به منظور انطباق با نیازهای سازمان به صورت منعطف طراحی شده‌اند. ما با استفاده از متدولوژی‌های پایه و فرآیند‌های بومی‌سازی شده و طراحی تفصیلی کلیه فرآیندها و رویه‌ها، فرم‌ها و الگوها، ابزار و چک لیست‌های مدیریت پروژه را ارائه می‌نماییم.

در این خدمات سازمان شما موارد ذیل را دریافت می‌نماید:

  • دسترسی کامل به متدولوژی‌های موجود و نسخه‌های سالیانه به‌روز شده (تحت لیسانس)
  • ارزیابی وضعیت جاری متدولوژی موجود و کلیه فرآیندها و ابزار جاری سازمان
  • فهرست نیازمندی‌های مورد نیاز به منظور طراحی و بومی‌سازی متدولوژی
  • بسته کامل متدولوژی مورد نیاز مدیریت پروژه (بر اساس مدل تعالی سازمان) شامل کلیه فرآیندها و رویه‌ها، فرم‌ها و الگوها، ابزار و چک لیست‌های مدیریت پروژه
امروزه بسته‌های متدولوژی مدیریت پروژه، فرآیندها و ابزار مرتبط با آن امری مهم و ضروری در اجرای موفق پروژه‌های سازمان به شمار می‌آیند. با استفاده از متدولوژی‌های موجود مدیریت پروژه شرکت TenStep، شما قادر خواهید بود که تمامی تلاش‌هایی را که تاکنون در زمینه بهبود مدیریت پروژه انجام داده‌اید سازماندهی نموده و در زمان خود صرفه‌جویی نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir