شرکتTenStep  قادر است با استفاده از تجارب بین ­المللی خود تمامی نیازهای بهبود
نظام مشاوره مدیریت پروژه سازمان شما را بهبود بخشد.
کلیه خدمات مشاوره شرکتTenStep  پس از ارزیابی وضعیت جاری نظام مدیریت پروژه
سازمان شما، بر اساس نیازهای واقعی سازمان شما می­‌تواند کاربردی و بومی گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir