امروزه استانداردها و متدولوژی­‌های رایجی در زمینه مدیریت بهتر پروژه‌ها بر اساس تجارب بین المللی ارائه گردیده است. این استانداردها صرفاً به معنی بهترین شیوه‌­های موجود و رایج در مدیریت پروژه هستند. یکی از رایج‌ترین این استاندارد­ها، نسخه پنجم استاندارد PMBOK موسسه مدیریت پروژه امریکا می‌­باشد. شرکت TenStep با برخوردار بودن از پرسنل متخصص مدیریت پروژه می­‌توانند پروژه‌های اجرایی سازمان شما را بر اساس استاندارد فوق برنامه‌­ریزی و مدیریت نمایند.
فرآیندهایی که در زمینه مدیریت چنین پروژه­‌هایی تهیه و اجرا می­‌گردد عبارت است از:
۱-  مدیریت زمان  
۲-  مدیریت هزینه 
۳-  مدیریت یکپارچگی
۴-  مدیریت تغییر  
۵-  مدیریت محدوده و شرح خدمات  
۶-  مدیریت کیفیت  
۷-  مدیریت منابع انسانی  
۸-  مدیریت ارتباطات  
۹-  مدیریت سنجه‌ها و متریک­‌ها
۱۰-  مدیریت منابع انسانی 
۱۱-  مدیریت ذینفعان و انتظارات  
۱۲-  مدیریت مستندات و پیکربندی
۱۳- مدیریت ریسک

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir