قبل از شروع هر پروژه، ضروری به نظر می‌رسد که فعالیت‌های پروژه کاملاً تعریف شده و همچنین زمان‌بندی آنها طوری تهیه شود که شفاف و قابل دست یافتن باشد. بهترین روش، یافتن زمان‌بندی پروژه مشابه گذشته یا الگوی مشابهی است که به عنوان نقطه شروع به کار رود. در صورتی‌که چنین زمان‌بندی قابل دست یافتن نباشد، مدیر پروژه می‌بایست زمان‌بندی پروژه را از صفر طراحی نماید. این دوره به شرکت کنندگان کمک می‌کند، آن دسته از فرآیندها و تکنیک‌های مورد نیاز که در جهت تدوین برنامه زمان‌بندی پروژه ضروری می‌باشد را فرا گیرند. این موارد شامل بسیاری از تکنیک‌هایی می‌شود که به مدیران پروژه کمک می‌کند بودجه‌های مرتبط با پروژه‌های خود را به راحتی مشخص نمایند. در پایان این دوره شرکت‌کنندگان می‌بایست قادر باشند که زمان‌بندی کامل پروژه‌ها را به صورت کامل، شفاف و دست یافتنی طراحی نمایند.

پیش نیازهای دوره

 • این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.

اهداف آموزشی دوره

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

 • هدف از ایجاد زمان‌بندی صحیح پروژه را فراگرفته و زمان‌بندی پروژه را بر اساس مقیاس و حجم پروژه طراحی نمایند
 • ساختار شکست کار و شبکه پروژه را ترسیم نمایند
 • فعالیت‌های مورد نیاز را برآورد نموده و هزینه و زمان مناسب آنها را به صورت صحیح شناسایی کنند
 • زمان‌بندی نهایی پروژه را که به عنوان پایه‌ای‌ترین سند پروژه شناخته می‌شود، تدوین و ایجاد نمایند

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • مدیران پروژه و مدیران واحدهای طرح و برنامه
 • اعضای ارشد تیم پروژه

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

 • اصول و مبانی اولیه زمان‌بندی و آلترناتیوهای وابسته به آن
 • نحوه ایجاد ساختار شکست کار
 • نحوه تخمین حجم فعالیت‌های پروژه
 • نحوه تبدیل ساختار شکست کار به شبکه‌های زمان‌بندی پروژه
 • نحوه تخصیص منابع به زمان‌بندی پروژه
 • نحوه تخمین زمان انجام فعالیت‌ها و هزینه‌های مرتبط با آنها
 • نهایی نمودن ساختار زمان‌بندی پروژه

در طول این دوره تمرین‌های متنوعی جهت تسهیل و کاربردی نمودن سرفصل‌های آموزشی مرتبط ارائه خواهد گردید.

مدت برگزاری دوره

 • ۱۲ ساعت (۱۲PDU)

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Training@TenStep.ir