در این دوره شرکت کنندگان با فرآیند مدیریت تدارکات در طول چرخه حیات پروژه آشنا می‌شوند. گام‌های ۶ گانه مدیریت تدارکات با استفاده از استاندارد PMBOK، به عنوان راهنمای اصلی این دوره ارائه می‌گردد. سپس عناصری که در طول چرخه حیات پروژه در مدیریت تدارکات نیازمند شناسایی و برنامه‌ریزی دقیق هستند مشخص می‌گردند. شرکت کنندگان تمامی جنبه‌های فرآیندهای مدیریت تدارکات در طول چرخه حیات پروژه، شامل یادگیری روابط رسمی میان فروشنده و خریدار، شناسایی نوع قرارداد مناسب با استفاده از سناریوهای موجود تدارکات، نحوه انتخاب تامین‌کنندگان، نظارت و کنترل بر روند عقد و اجرای قرارداد، را فرا خواهند گرفت.

لازم به ذکر است این موارد در طول فرآیندهای مدیریت پروژه (ریسک، کیفیت و …) و چرخه حیات پروژه (تحلیل، طراحی، ساخت و …) به طور موازی و همزمان ارائه می‌گردد. این دوره به شرکت کنندگان کمک می‌کند که چگونه مفاهیم و تکنیک‌های مرتبط با تدارکات را در طول اجرای پروژه و چرخه حیات آن پیاده‌سازی نمایند.

پیش نیازهای دوره

 • این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

 • با چهار چوب چهار فرآیند اصلی تدارکات در استاندارد PMBOK آشنا شوند.
 • با اصول اساسی مدیریت تدارکات و تعیین روابط میان تامین کنندگان و فروشندگان به خوبی آشنا گردند.
 • قادر به تعیین ساختار و برنامه ریزی پروژه با رویکرد نگاه به تامین کنندگان باشند.
 • اجزاء مرتبط با فرآیند انتخاب و مدیریت تامین کنندگان در طول اجرای تدارکات پروژه را شناسایی نمایند.
 • اسناد مرتبط با تدارکات جهت مدیریت درخواست‌های تامین کنندگان و فروشندگان (RFI ،RFQ ،RFP و …) را تهیه نمایند.
 • بر فعالیت‌های تامین کنندگان پروژه نظارت داشته باشند و فرآیند انجام کار آنها را کنترل نمایند.
 • شناسایی و مدیریت فرآیندهای مرتبط با قرارداد از شروع تا اختتام را به خوبی انجام دهند.

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • آن دسته از مدیران پروژه‌ای که مسئولیت مدیریت فرآیندهای تدارکات را نیز شخصاً بر عهده دارند.
 • افراد حرفه‌ای تدارکات و مسئولان خرید سازمان

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

 • نگاهی کلان به فرآیندهای تدارکات بر اساس استاندارد PMBOK
 • اصول اولیه مدیریت تدارکات
 • تعریف و برنامه‌ریزی پروژه با نگاه به مدیریت فروشندگان و تامین‌کنندگان کالا
 • اجرای پروژه‌ها با نگاه به فروشندگان و تامین‌کنندگان کالا
 • تعریف و اجرای فرآیند انتخاب فروشندگان
 • اجرای سایر فعالیت‌های باقی‌مانده در طول مدیریت فرآیندهای تامین‌کنندگان
 • نظارت و کنترل پروژه از دیدگاه مدیریت فروشندگان و تامین‌کنندگان کالا

مدت برگزاری دوره

 • ۱۲ ساعت (۱۲PDU)