مدیریت پروژه­‌های پیچیده بسیار سخت‌تر و غیرقابل پیش­‌بینی‌تر از پروژه­‌های عادی می‌­باشد، اینگونه پروژه‌ها به شدت نیازمند داشتن فرآیندهای منظم و با ثبات مدیریت پروژه و تیم حرفه‌­ای مدیریت پروژه می‌باشند، تاخیر یک روزه در چنین پروژه‌هایی می­‌تواند ضررهای مالی و اعتباری بسیار زیادی برای تمامی ذینفعان به ارمغان آورد. در این دوره تکنیک­‌ها و روش­‌های مختلف مدیریت چنین پروژه­‌هایی برای مدیران پروژه ارائه می‌گردد.
پیش نیازهای دوره
  • تسلط به اصول اولیه و مبانی مدیریت پروژه
اهداف آموزشی
در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:
  • پروژه­‌های پیچیده سازمان را با موفقیت به اتمام رسانده و با استفاده از اندازه‌گیری میزان پیچیدگی پروژه، بهترین ابزارها، تکنیک­‌ها و روش­‌های موجود را به منظور مدیریت موفق‌تر آن بکار گیرند.
چه کسانی می­‌توانند در این دوره شرکت نمایند
  • مدیران پروژه‌­های پیچیده و مدیران ارشد پروژه­‌ها
خلاصه‌ای از سرفصل­‌های قابل ارائه در دوره
  • نحوه پاسخ­گویی به متغیرهای موجود در ساختار پروژه­‌های پیچیده
  • تکنیک­‌های فوق پیشرفته جهت برآورد و تحلیل ریسک پروژه­‌های پیچیده
  • نحوه ایجاد برنامه‌های مورد نیاز پروژه­‌های پیچیده
  • چگونگی استفاده از تکنیک­‌های رایج در مدیریت ذینفعان متعدد، نحوه تایید فازها و اقلام قابل تحویل و کار تیمی در پروژه­‌های پیچیده
مدت برگزاری دوره
  • ۲۸ ساعت (۲۸PDU)