این دوره برای مدیران پروژه و افرادی که مسئولیت­‌هایی در جهت انجام تعهدات پروژه دارند، طراحی شده است. یکی از مهم­‌ترین وظایفی که مدیران پروژه بر عهده دارند، ارزیابی به موقع و صحیحی از آخرین وضعیت پروژه و ارائه آن به ذینفعان است. اگر مدیر پروژه نتواند وضعیت صحیحی از آخرین شرایط پروژه ترسیم نمایند، به مراتب هرگز نمی­‌تواند، برنامه­ بهبودی برای جبران عقب ماندگی­‌ها و مشکلات پیش ­رو تهیه نماید.

پیش نیازهای دوره

  • آشنایی کامل با دانش مدیریت پروژه

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

  • بر اساس اطلاعات پایه­‌ای موجود، تصمیمات صحیحی در خصوص عوامل و اطلاعات پروژه در زمینه ارزش کسب شده (EVM)، مدیریت ریسک و سنجه­‌های مرتبط با آن، مسیر بحرانی، شناوری، هزینه اتمام پروژه، واریانس‌­های هزینه، تغییرات مرتبط با پیکربندی، اصلاحات قراردادی، اندازه­‌گیری عملکرد فنی اتخاذ نمایند.

چه کسانی می­‌توانند در این دوره شرکت نمایند

  • مدیران پروژه
  • کارشناسان واحدهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و دفتر مدیریت پروژه
  • معاونت‌های طرح و برنامه

سرفصل­‌های آموزشی قابل ارائه در دوره

  • آشنایی با اهمیت ارزیابی عملکرد پروژه در طول اجرای پروژه
  • روش‌­ها و متدهای ارزیابی علملکرد پروژه با استفاده از اطلاعات موجود
  • چگونگی تعبیر و تفسیر اطلاعات جمع­‌آوری شده پس از ارزیابی عملکرد پروژه
  • چگونگی یکپارچه کردن اطلاعات جمع‌آوری شده از منابع مختلف و رسیدن به یک گزارش جامع در خصوص ارزیابی عملکرد گذشته، جاری و پیش‌بینی آینده پروژه

مدت برگزاری دوره

  • ۲۸ ساعت (۲۸PDU)