در این دوره به ارائه مبانی و اصول پیشرفته مدیریت کیفیت پرداخته شده و فرآیندهای مورد نیاز بررسی و ارائه می‌گردد. شرکت‌کنندگان با اصول، مبانی، روش‌ها و تکنیک‌های پیاده‌سازی فرآیندهای مدیریت کیفیت در پروژه‌های خود آشنا شده و همچنین راه‌کارهای پیاده‌سازی نظام جامع مدیریت کیفیت را درون ساختار سازمان خود فرا می‌گیرند. سرفصل‌های درسی این دوره شامل ارائه مبانی و اصول اساسی مدیریت کیفیت، آشنایی با بنیان‌گذاران جنبش‌های مدیریت کیفیت جدید، کنترل‌چارت‌ها، دیاگرام‌های علت و معلوم، آشنایی با نحوه گردآوری و مدل‌سازی سنجه‌ها و متریک‌های مدیریت کیفیت، نمودارهای پارتو و … می‌گردد.

این دوره به مبانی و اصول تضمین کیفیت، به منظور نظارت بر آن دسته از پروژه‌هایی که از سازمان به هر دلیلی برون سپاری شده‌اند نیز خواهد پرداخت. در پایان و در بخش انتهایی به تفاوت‌های تکنیک‌های مدیریت کیفیت در امریکا و سایر نقاط دنیا می‌پردازد.

پیش نیازهای دوره

 • آشنایی مقدماتی با دانش مدیریت پروژه

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

 • توضیح مفهوم مدیریت کیفیت و مفاهیم وابسته به آن را ارائه دهند.
 • نحوه ایجاد برنامه مدیریت کیفیت، شامل فعالیت‌های مرتبط با کنترل کیفیت و تضمین کیفیت را فرا گیرند.
 • تکنیک‌های متعدد مدیریت کیفیت به منظور پیاده‌سازی در طول چرخه حیات پروژه‌ها را فرا گیرند.
 • با آن دسته از خصوصیات و ویژگی‌های سازمان که به منظور پیاده‌سازی نظام مدیریت کیفیت موردنیاز است آشنا شوند.

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • مدیران پروژه
 • مدیران کیفیت پروژه‌ها و سازمان
 • اعضای ارشد تیم پروژه
 • آن دسته از مدیران و افراد حرفه‌ای علاقه‌مند به دانش مدیریت کیفیت

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

 • مرور مقدماتی دوره
 • آشنایی با مفهوم کیفیت
 • تعاریف و ویژگی‌های مدیریت کیفیت
 • رابطه بین کیفیت و متریک‌ها با سنجه‌های اندازه‌گیری پروژه
 • بنیان‌گذاران مدیریت کیفیت
 • مدیریت کیفیت در پروژه و رویکردهای آن
 • استفاده از تکنیک‌های تضمین کیفیت به منظور اطمینان از اجرای موفق پروژه‌های برون‌سپاری شده
 • آشنایی با مدل‌های مدیریت کیفیت سازمانی
 • تکنیک‌های جهانی مدیریت کیفیت
دوره فوق شامل تمرین‌ها و مطالعه‌های موردی است که در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می‌گردد.
مدت برگزاری دوره
 • ۱۲ ساعت (۱۲PDU)