هیچ سازمانی منابع لازم به منظور تحقق تمامی نیازهای خود را ندارد. مدیریت سبد پروژه فرآیندی است در جهت اطمینان از اینکه منابع سازمان بر روی آن دسته از فعالیت‌هایی متمرکز شده‌اند که بیشترین ارزش افزوده از طریق آنها ایجاد شده و تمامی فعالیت‌های سازمان منطبق با اهداف و استراتژی‌های کسب و کار می‌گردد.

این دوره به شرکت کنندگان کمک می‌کند که با جنبه‌های مختلف و پیچیده مفهوم مدیریت سبد پروژه قبل از پیاده‌سازی آن کاملا آشنا گردند. در این دوره شش گام پیاده‌سازی نظام مدیریت سبد پروژه شامل تعریف، شکل‌گیری، انتخاب، اولیت‌بندی، شروع و فعال نمودن پروژه‌ها ارائه می‌شود.

پیش نیازهای دوره

 • این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

 • مفاهیم و مزایای استقرار نظام مدیریت سبد پروژه را شناسایی نمایند
 • با کلیه اقدامات اجرایی مورد نیاز جهت استقرار نظام مدیریت سبد پروژه آشنا گردند
 • مدل‌های کارکردی مورد نیاز جهت فرآیند انتخاب، متوازن‌سازی، اولویت‌دهی و شکل‌گیری پروژه‌ها را تدوین نمایند
 • با نحوه گزارش‌دهی و ارائه عملکرد نظام مدیریت سبد پروژه آشنا شوند

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • آن دسته از مدیران ارشد سازمان که به عنوان حامی استقرار نظام مدیریت پروژه انتخاب گردیده‌اند.
 • تمامی مدیرانی که در پیاده‌سازی و استقرار نظام مدیریت پروژه دخیل هستند.
 • افرادی که به عنوان مدیران سبد پروژه سازمان می‌بایست فعالیت نمایند.
 • سایر افراد علاقه‌مند به مباحث استراتژیک سازمان

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

 • مفاهیم مرتبط با سبد پروژه، اصطلاحات و ترمینولوژی
 • تعریف و طراحی ساختار مناسب سبد پروژه‌های سازمان
 • ارزیابی تمامی کارهای لازم به منظور استقرار نظام مدیریت سبد پروژه
 • اولویت‌بندی و متوازن‌سازی تمامی کارهای هر سبد
 • فعال‌سازی سبدهای پروژه و مدیریت فعالیت‌های جاری آن
 • نحوه گزراش‌گیری و اندازه‌گیری عملکرد سبد
 • بروزرسانی سبد پروژه بر اساس تغییرات استراتژیک سازمان

مدت برگزاری دوره

 • ۱۲ ساعت (۱۲PDU)