امروزه سازمان‌ها با پروژه‌های متعدد چندساله و پیچیده‌ای روبرو هستند، اما در این میان برنامه‌ریزی، مدیریت و به اتمام رساندن آنها بر اساس سطح انتظارات موجود بسیار پیچیده به نظر می‌رسد. یکی از تکنیک‌هایی که به منظور مدیریت موثرتر پروژه‌های بزرگ به کار می‌رود، خرد کردن آنها به پروژه‌های کوچک است. مدیریت این پروژه‌های کوچک به مراتب آسان‌تر بوده و شانس موفقیت آنها بسیار زیاد است. البته در این پروژه‌ها همیشه نوعی ریسک وجود دارد که در صورتی که صرفاٌ به جنبه‌های هر پروژه بدون در نظر گرفتن رابطه آنها با سایر پروژه‌ها پرداخته شود، خطر شکست طرح نهایی وجود دارد. طرح یا برنامه جزئی از ساختار سازمانی می‌باشد که به منظور هماهنگی و راهنمایی اهداف بلند مدت به صورت مجموعه‌ای از پروژه‌های متعدد ایجاد شده است. این دوره به صورت کلی به مرور مدیریت طرح و برنامه با استفاده از برنامه مدیریت طرح موسسه مدیریت پروژه امریکا می‌پردازد.

پیش نیازهای دوره

 • این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

 • با هدف طرح و برنامه و شناسایی نقش و اهمیت آن در راه‌اندازی فعالیت‌های اجرایی بزرگ سازمان آشنا گردند
 • شناسایی پیش نیازهایی که به منظور ایجاد نظام مدیریت طرح ضرورری می‌باشد را فرا گیرند
 • از ارزش ایجاد شده توسط نظام مدیریت طرح به خوبی آگاه گردند
 • با نحوه مدیریت صحیح پروژه‌های جزء به منظور موفقیت نهایی طرح آشنا گردند
 • شناسایی فرآیندها و فعالیت‌هایی که در جهت اتمام فرآیند مدیریت طرح نیاز می‌باشد را فرا گیرند

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • مدیران کنونی واحدهای طرح و برنامه
 • مدیران پروژه، اعضای ارشد تیم پروژه
 • مدیران ارشد سازمان کارفرما که در طرح‌های بزرگ فعالیت می‌نمایند.
 • سایر افرادی که به نوعی علاقه‌مند به یادگیری نظام مدیریت طرح می‌باشند.

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

 • فعالیت‌های مورد نیاز قبل از ایجاد نظام مدیریت طرح و برنامه
 • نحوه ایجاد نظام مدیریت طرح و برنامه
 • نحوه اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها
 • نحوه اتمام و خاتمه طرح

مدت برگزاری دوره

 • ۸ ساعت (۸PDU)