بسیاری از مدیران بر این باورند که از کلیه فرآیندهای جاری سازمان خود به خوبی آگاهی دارند. در حقیقت ممکن است آنها درک مناسبی از کلیات فرآیندهای موجود داشته باشند. ولی این شناخت در زمانی که فرآیندها دارای جزئیات بیشتری می‌گردند به مراتب کمتر می‌شود. عدم وجود شفافیت در جزئیات فرآیندها نکته‌ای است که معمولاً باعث می‌شود نقاطی که هنوز در اجرای فرآیندها بهبود نیافته‌اند شناسایی نشده و در کل باعث عدم بهبود فرآیندهای سازمان گردند. مدل‌سازی فرآیندها راهی است که به درک روند انجام کار در سازمان کمک کرده و به شما در یافتن نقاطی که باعث عدم بهره‌وری می‌گردد، یاری می‌رساند.

پیش نیازهای دوره

 • این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت‌کنندگان می‌بایست قادر باشند:

 • با تفاوت‌های میان بهبود فرآیندهای سازمان، مهندسی مجدد و مدل‌سازی فرآیندها آشنا گردند.
 • با استفاده از مدل‌های موجود قادر به تهیه نقشه‌های فرآیندی گردند.
 • با استفاده از تکنیک‌های مصاحبه و جمع‌آوری اطلاعات از طریق نقشه‌های فرآیندی قادر به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز شوند.
 • وضعیت جاری فرآیندهای موجود را مدل‌سازی نمایند.
 • با انواع تحلیل‌های موجود با مقایسه بین وضعیت جاری هر فرآیند و وضعیت بهینه آن آشنا گردند.

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • مدیران، تحلیل‌گران و سایر افراد علاقه‌مند به مدل‌سازی فرآیندهای سازمان
 • مدیران کسب‌وکار کارفرما که علاقه‌مند به شروع پروژه‌های بهبود فرآیند می‌باشند.

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

 • مرور فرآیندهای مدل‌سازی و مهندسی مجدد
 • مبانی مدل‌سازی فرآیندها
 • نحوه جمع‌آوری اطلاعات مدل‌سازی وضعیت موجود
 • شناسایی و بهبود فرآیندها به منظور رسیدن به چشم‌اندازهای آتی

مدت برگزاری دوره

 • ۱۲ ساعت (۱۲PDU)