این دوره شرکت‌کنندگان را با مباحث رهبری سازمانی و نقش آن در رسیدن به چشم­ انداز و ماموریت سازمان آشنا می­‌نماید. شرکت کنندگان با شرکت در این دوره با نحوه تعریف چشم­ انداز مناسب برای سازمان خود، تهیه نسخه اولیه سند چشم انداز، به اشتراک و ارتباط گذاشتن آن، مشخص نمودن اهداف مورد نیاز چشم انداز و اهمیت ایجاد برنامه تغییرات قبل از اجرای آن آشنا می­‌شوند.

در این دوره، همچنین شرکت کنندگان با نحوه تهیه برنامه تغییرات، افزایش انگیزه کارکنان از طریق تغییرات، حل نمودن مشکلات بوجود آمده در طول اجرای برنامه تغییرات، کمک به کارکنان جهت کاهش استرس و فشار موجود در طول تغییر آشنا می‌شوند. همچنین شرکت کنندگان با نقش رهبری در کمک به افراد جهت شناسایی بهتر نقش­‌ها و شرح وظایف خود آشنا می‌شوند.

پیش نیازهای دوره

 • تجربه مدیریت یا تمایل برای کسب پست­‌های مدیریتی

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌­بایست قادر باشند:

 • با شناسایی دقیق رهبران واقعی سازمان خود و همچنین با نقش رهبری در سازمان آشنا گردند
 • چشم­ انداز سازمان خود را به اشتراک گذاشته و به دنبال جذب بیشتر پشتیبانی برای آن باشند
 • با فرآیندهای مدیریت تغییرات سازمان و مزایای آن آشنا شوند
 • نقش‌ها و شرح وظایف مرتبط با رهبری کارکنان را شناسایی نموده و تقویت نمایند

چه کسانی می­‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • مدیران ارشد سازمان و مدیران پروژه
 • کلیه افراد رده بالای سازمان که تمایل به کسب سمت­‌های مدیریتی دارند

خلاصه‌ای از سرفصل­‌های قابل ارائه دوره

 • رهبری با چشم‌انداز
 • ایجاد چشم­‌انداز واقعی
 • استراتژی­‌های افزایش انگیزه کارکنان
 • ایجاد برنامه جهت تغییرات
 • نحوه افزایش انگیزه کارکنان از طریق تغییرات مدیریتی
 • انجام تغییرات از طریق فرآیندهای وابسته به آن
دوره فوق شامل تمرین‌ها و مطالعه‌های موردی است که در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می‌گردد.

مدت برگزاری دوره

 • ۱۲ ساعت (۱۲PDU)