یکی از گواهینامه­‌های رایج موسسهPMI  که از مقبولیت نسبی برخوردار است، گواهینامه CAPM می‌باشد. این گواهینامه مناسب افرادی است که به عنوان اعضای تیم پروژه، دستیاران مدیر پروژه و مسئولین انجام فعالیت­‌ها وTask  های پروژه فعالیت می‌نمایند.
اهداف آموزشی
در پایان این دوره شرکت کنندگان می­‌بایست قادر باشند:
 •  با نحوه روابط فعالیت­‌های مختلف پروژه طبق مدلPMI  آشنا شوند
 •  قادر به شناسایی زمان مناسب استفاده از ابزارها و تکنیک­‌های ارائه شده در استاندارد باشند
 •  با تعریف و اصطلاحات رایج در استاندارد مدیریت پروژهPMI  آشنا شوند
 •  با نوع سوالات و ساختار آزمون اصلی موسسهPMI  آشنا گردند
 •  نیازها و شایستگی­‌های لازم جهت همکاری به عنوان اعضای تیم پروژه را فرا گیرند
 •  مهارت­‌های عمومی و فردی مدیریت پروژه مورد نیاز در شغل خود را فراگیرند
 •  به صورت رسمی ۲۳ ساعت آموزش لازم جهت دریافت مجوز شرکت در آزمون را دریافت نمایند
خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه در دوره
 • آشنایی با ساختار پروژه
 • آشنایی با انواع محیط پروژه
 • فعالیت‌های آغازین پروژه
 • مدیریت ذینفعان
 • برنامه‌ریزی مدیریت
 • مدیریت محدوده و شرح خدمات
 • برنامه­‌ریزی زمان
 • برنامه‌ریزی هزینه
 • برنامه‌ریزی تدارکات
 • برنامه‌ریزی منابع انسانی
 • برنامه‌­ریزی ریسک
 • نحوه اجرای مدیریت منابع انسانی
 • نظارت و کنترل
 • مدیریت تغییرات
 • تایید و صحه‌گذاری محدوده و شرح خدمات
 • کنترل هزینه
 • کنترل کیفیت
مدت برگزاری دوره
 • ۳۶ ساعت ( (۳۶PDU