تاریخ انتشار خبر: ۱۳۹۳/۰۴/۱۵

برگزاری اولین کارگاه شبیه‌سازی مدیریت پروژه با سیمیلاتور شرکت TenStep ایران

شرکت TenStep ایران در روز‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ تیر ماه سال جاری برای اولین بار در ایران، کارگاه شبیه‌سازی مدیریت پروژه با سیمیلاتور را برگزار کرد. در این کارگاه که متخصصین مختلفی از صنایع گوناگون حضور داشتند در مدت سه روز با چالش‌های واقعی مدیریتی یک پروژه مواجه شدند. در این کارگاه پروژه‌های موجود در سه مرحله برنامه‌ریزی و مدیریت شدند و با استفاده از تکنیک‌های ارائه شده در Dbriefing وضعیت شاخص‌های مدیریتی پروژه مرحله به مرحله بهبود یافت. مهارت‌های عملکردی هر یک از گروه‌ها در قالب شاخص‌های Risk Index ،CPI ،SPI و Motivation Index توسط سیمیلاتور ارزیابی گردید. در پایان در روز چهارم شرکت‌کنندگان با شرکت در آزمون آنلاین مهارت‌های دانشی خود را مورد ارزیابی قرار دادند.