سیاری از فعالیت‌هایی که معمولاً انجام می‌پذیرد، می‌تواند در قالب پروژه‌های مختلف تعریف شده و شکل گیرد. توانایی در جهت تعریف صحیح پروژه و به تبع آن مدیریت موفق یک پروژه می‌تواند جزء مزایای استراتژیک هر سازمان تلقی گردد.
مدیریت سیستماتیک پروژه هرگز به عنوان فرآیندی ساده نیست و توانایی‌ها و مهارت‌های مدیریت پروژه به صورت طبیعی و ذاتی در همه افراد وجود ندارد. (حتی این امر شامل آن دسته از افرادی که تاکنون پروژه‌های زیادی را مدیریت نموده‌اند نیز می‌شود.)
این دوره به ارائه مطالب اساسی به آن دسته از مدیران پروژه‌ای می‌پردازد که تاکنون هیچ گونه دوره رسمی مدیریت پروژه را سپری نکرده‌اند. همچنین این دوره فرصتی مناسب برای آن دسته از مدیران پروژه با تجربه‌، فراهم می‌آورد که نیازمند بکارگیری فرآیندهای صحیح و منظم مدیریت پروژه در پروژه‌های تحت مدیریت خود هستند.
پیش نیازهای دوره
 
 • ندارد
اهداف آموزشی
در پایان این دوره شرکت‌کنندگان می‌بایست قادر باشند:
 • خصوصیات و جنبه‌های مختلف مفهوم پروژه را تعریف نموده و درک نمایند.
 • زمان‌بندی مناسب و واقعی برای پروژه‌های خود ایجاد نموده  و مدیریت نمایند.
 • جنبه‌ها و ویژگی‌های مختلف ذیل را در طول روند اجرای پروژه به طور صحیح برنامه‌ریزی و مدیریت نمایند:
 • مدیریت زمان‌بندی
 • مدیریت مشکلات و موانع پروژه و مدیریت تغییرات
 • مدیریت ارتباطات
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت کیفیت و مدیریت سنجه‌های پروژه
چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت کنند
 • مدیران پروژه و کلیه اعضای تیم مدیریت پروژه
 • آن دسته از مدیرانی که مسئولیت نظارت بر روند و عملکرد مدیران پروژه سازمان را داشته و بر وضعیت کلی پروژه‌های سازمان نظارت می‌نمایند
 • کارفرمایان، مشتریان و تمامی ذینفعانی که در اجرای پروژه مشارکت می‌نمایند
خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره
 • مرور مقدماتی دانش مدیریت پروژه
 • روند تعریف صحیح پروژه
 • ایجاد و نحوه مدیریت زمان‌بندی
 • مدیریت مشکلات پروژه و مدیریت تغییرات
 • مدیریت ارتباطات
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت کیفیت‌، سنجه‌ها و متریک‌های پروژه
دوره فوق شامل تمرین‌ها و مطالعه‌های موردی است که در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می‌گردد.
مدت برگزاری دوره
 • ۳۶ ساعت (۳۶PDU)