امروزه سازمان‌ها و شرکت‌ها در سراسر دنیا به دنبال یافتن راه‌کارهایی به منظور ایجاد فرآیندهای منظم و رسمی مدیریت پروژه و همچنین نظم‌دهی هر چه بیشتر سازمان خود در انجام پروژه‌های جاری در قالب زمان، بودجه و سطح کیفی مورد نیاز هستند. این مهم فقط از طریق انجام فرآیندهای معمول مدیریت پروژه امکان‌پذیر است.

بسیاری از سازمان‌ها با استفاده از ایجاد و راه‌اندازی دفاتر مدیریت پروژه سعی در نظم‌دهی و شکل‌دهی هر چه بیشتر به فرآیندهای مدیریت پروژه خود دارند. شرح وظایف و اهداف متنوع و گوناگونی را می‌توان بر اساس نیازها و ویژگی‌های سازمان از راه‌اندازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه انتظار داشت. مهم‌ترین انتظاری که از دفتر مدیریت پروژه سازمان می‌رود ایجاد فرآیندهای منظم و یکپارچه مدیریت پروژه در قالب متدولوژی واحد مدیریت پروژه می‌باشد. که بسته به حیطه اختیار و دامنه نفوذ فعالیت‌های دفتر مدیریت پروژه، زمینه‌های آموزش مدیریت پروژه، مشاوره و هدایت پروژه‌ها، ممیزی دوره‌ای نظام مدیریت پروژه، گزارش‌دهی، مدیریت سبد پروژه‌ها و در نهایت تلاش در جهت رشد و توسعه مدیریت پروژه سازمان از جمله ویژگی‌های مهم و کلیدی آن واحد می‌باشد.
با استفاده از خدمات مشاوره شرکت TenStep در زمینه طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه قادر خواهید بود مدل و ساختار مناسب دفتر مدیریت پروژه سازمان خود را شناسایی نمایید.
همچنین می‌توانید کلیه برنامه‌های مورد نیاز، ابزار و متدولوژی دفتر مدیریت پروژه، ساختار سازمانی و … را با استفاده از تجارب موجود در سایر سازمان‌ها و شرکت‌های بین المللی بومی‌سازی نمایید. نگاه شرکت TenStep به استقرار دفتر مدیریت پروژه و متدولوژی‌های مدیریت پروژه وابسته به آن نگاهی کاملا فازی و با تکیه بر برطرف کردن نقاط بحرانی سازمان در مدیریت پروژه می‌باشد. در مراحل بعد حرکت به سمت مباحث پیچیده‌تر مدیریت پروژه بر اساس مدل‌های تعالی بلوغ خواهد بود. بخشی از گام‌های طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه به شرح ذیل می‌باشد:
• طراحی بهترین مدل و شیوه دفتر مدیریت پروژه (به منظور استفاده حداکثر از توانایی‌های آن در سازمان)
• طراحی و تدوین شرح خدمات و حوزه فعالیت‌های دفتر مدیریت پروژه
• آسیب‌شناسی نظام مدیریت پروژه سازمان به منظور یافتن نقاط کلیدی ضعف و مشکلات جاری مدیریت پروژه
• تدوین سند چشم انداز نظام مدیریت پروژه
• تدوین برنامه و سند استراتژیک پیاده‌سازی نظام مدیریت پروژه
• برنامه جامع و تفصیلی استقرار دفتر مدیریت پروژه
• استقرار و شروع فعالیت‌های رسمی دفتر مدیریت پروژه
با ایجاد دفتر مدیریت پروژه قادر خواهید بود مزایا و ویژگی‌های قابل لمسی را در بهبود وضعیت نظام مدیریت پروژه خود در سطح کلان و جزء ایجاد نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir