مطالب توسط Armin Rahimi

  متدولوژی PortfolioStep: طراحی و استقرار نظام مدیریت سبد پروژه هیچ سازمانی منابع لازم را جهت تحقق تمامی نیازهای کسب و کار خود در دسترس ندارد. فرآیند مدیریت سبد پروژه راهی را جهت انتخاب، اولویت‌بندی و تعریف و مدیریت کلیه کارهای سازمان ارائه می‌نماید. این امر شامل فعالیت­‌هایی که به اتمام رسیده، فعالیت­‌هایی که در […]